CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Crystallization kinetics of thin amorphous water films on surfaces: Theory and computer modeling

Peter Ahlström (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; P. Löfgren ; Jukka Lausmaa (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik)
Physical Chemistry Chemical Physics Vol. 6 (2004), 8, p. 1890-1898.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 8529

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur