CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Geometry effects in torsional rheometry of fibre suspensions

Mina Djalili-Moghaddam (Institutionen för tillämpad mekanik, Mikromekanik) ; Reza Ebrahimzadeh (Institutionen för materialteknik) ; Staffan Toll (Institutionen för tillämpad mekanik, Mikromekanik)
Proceedings of the Nordic Rheology Conference 2002, Göteborg, Sweden, June 12-14, 2002 (2002)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-25.
CPL Pubid: 8526

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Mikromekanik (1900-2004)
Institutionen för materialteknik (2001-2004)

Ämnesområden

Teknisk mekanik
Materialteknik

Chalmers infrastruktur