CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A framework for the modeling of press forming of fiber composites using two-phase porous media theory

Ragnar Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Mikromekanik) ; Staffan Toll (Institutionen för tillämpad mekanik, Mikromekanik)
Poromechanics II, Second Biot Conf. Poromechanics, Grenoble, France, August 26-28, 2002 p. 237-243. (2002)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 8524

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Mikromekanik (1900-2004)

Ämnesområden

Teknisk mekanik
Materialteknik

Chalmers infrastruktur