CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Micromechanical model of a hyperelastic open-cell foam

Per Hård af Segerstad (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Staffan Toll (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
Poromechanics III, Biot Centennial Conference, Oclahoma City, May 24-27, 2005 p. 101-107. (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2005-12-03.
CPL Pubid: 8522

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik
Materialteknik

Chalmers infrastruktur