CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Towards 0.5 THz Sideband Separation SIS Mixer for Radio Astronomy Receivers

Raquel Monje (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2005.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2016-10-11.
CPL Pubid: 8516

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling (2005-2010)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2005-09-21
Tid:
Lokal:

Ingår i serie

Technical report L - Department of Radio and Space Science, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden 5