CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Estimating the 3D Structure of the Atmospheric Water Vapor using GPS Phase Observations

Tobias Nilsson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik) ; Gunnar Elgered (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik)
in Proc. Radio Science and Communication (RVK), eds. O. Gustafsson, P. Löwenborg, Linköping, Sweden, June 14--16 p. 276-279. (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 8515

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik (2005-2010)

Ämnesområden

Geovetenskap och miljövetenskap

Chalmers infrastruktur