CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Two-proton radioactivity and three-body decay. Integral formulae for decay widths

Mikhail V. Zhukov (Institutionen för fundamental fysik, Subatomär fysik) ; L.V. Grigorenko
AIP Conference Proceedings Vol. 961 (2007), p. 111.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-01-12. Senast ändrad 2009-05-28.
CPL Pubid: 85144

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fundamental fysik, Subatomär fysik (2005-2013)

Ämnesområden

Lågenergifysik

Chalmers infrastruktur