CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Problems with the interpretation of the 10He ground state

L.V. Grigorenko ; Mikhail V. Zhukov (Institutionen för fundamental fysik, Subatomär fysik)
Physical Review C Vol. 77 (2008), 034611, p. 13.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-01-12.
CPL Pubid: 85136

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fundamental fysik, Subatomär fysik (2005-2013)

Ämnesområden

Lågenergifysik

Chalmers infrastruktur