CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Correlations Between Slant Wet Delays Measured by Microwave Radiometry

Tobias Nilsson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik) ; L. Gradinarsky ; Gunnar Elgered (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik)
IEEE Trans. Geosci. Rem. Sens., GE-43(5) p. 1028-1035. (2005)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 8513

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik (2005-2010)

Ämnesområden

Geovetenskap och miljövetenskap

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Measuring and modelling variations in the distribution of atmospheric water vapour using GPS