CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Interaktiv visualisering för byggbranschen.

Mikael Johansson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management) ; Mattias Roupé (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management)
2008.
[Rapport]


Denna post skapades 2009-01-12. Senast ändrad 2009-10-27.
CPL Pubid: 85124