CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Strategic Perspectives on the Use of Virtual Reality within the Building Industries of Four Countries.

David Greenwood ; Margaret Horne ; Emine Mine Thompson ; Carl Martin Allwood (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management) ; Claes Wernemyr (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management) ; Börje Westerdahl (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management)
Architectural Engineering and Design Management (1745-2007). Vol. 4 (2008), p. 85-98.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-01-12. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 85116

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management (2008-2017)

Ämnesområden

Annan samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur