CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Virtual Reality As a New Tool in the City Planning Process.

Kaj Suneson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle) ; Carl Martin Allwood (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management) ; Dan Paulin (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation) ; Ilona Heldal (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle) ; Mattias Roupé (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management) ; Mikael Johansson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management) ; Börje Westerdahl (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management)
Tsinghua Science and Technology (1007-0214 41/67). Vol. 13 (2008), S1, p. 255-260.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2009-01-12. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 85111

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle (2005-2016)
Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management (2008-2017)
Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

Ämnesområden

Building Futures
Annan samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Development and Implementations of Virtual Reality for Urban Planning and Building Design


Towards a Framework for Efficient Use of Virtual Reality in Urban Planning and Building Design