CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Specification Predicates with Explicit Dependency Information

Richard Bubel (Institutionen för data- och informationsteknik, Programvaruteknik (Chalmers) ; Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)) ; Reiner Hähnle (Institutionen för data- och informationsteknik, Programvaruteknik (Chalmers) ; Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)) ; Peter Schmitt
Proceedings of the 5th International Verification Workshop in connection with IJCAR 2008 (1613-0073). Vol. 372 (2008), p. 28-43.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-01-12.
CPL Pubid: 85110

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Programvaruteknik (Chalmers) (2008-2010)
Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)

Ämnesområden

Datalogi
Programvaruteknik

Chalmers infrastruktur