CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

COST 716: Exploitation of ground-based GPS for operational numerical weather prediction and climate applications

Gunnar Elgered (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; H. Plag ; P. van der Marel ; S. Barlag ; J. Nash
(2005)
[Bok, med redaktör]


Denna post skapades 2006-11-22. Senast ändrad 2016-09-04.
CPL Pubid: 8511

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap (2005-2010)

Ämnesområden

Geovetenskap och miljövetenskap

Chalmers infrastruktur