CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Role of hydrogen bonds in the supercooled dynamics of glass-forming liquids at high pressures

C.M. Roland ; R Casalini ; Rikard Bergman (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; Johan Mattsson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik)
Physical Review B Vol. 77 (2008), p. 012201.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-01-12.
CPL Pubid: 85109

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Den kondenserade materiens fysik

Chalmers infrastruktur