CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Empirical Description of the Frequency Response of Glass Transition Related Relaxation Processes

Rikard Bergman (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik)
AIP Conference Proceedings Vol. 1027 (2008), p. 1291.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-01-12.
CPL Pubid: 85103

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Den kondenserade materiens fysik

Chalmers infrastruktur