CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ionospheric Corrections for Accurate Positioning in Real Time

Sten Bergstrand (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik) ; R. Emardson ; P.O. Jarlemark ; Jan M. Johansson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik)
in Proc. Radio Science and Communication (RVK), eds. O. Gustafsson, P. Löwenborg, Linköping, Sweden, June 14-16, 2005 p. 391-394. (2005)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2007-01-03.
CPL Pubid: 8510

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik (2005-2010)

Ämnesområden

Geovetenskap och miljövetenskap

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


GPS for Geophysics: Glacial Isostatic Adjustment and Tests of Ionospheric Models