CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Self-Assembled DNA Photonic Wire for Long-Range Energy Transfer

Jonas K. Hannestad (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; Peter Sandin (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; Bo Albinsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi)
Journal of the American Chemical Society Vol. 130 (2008), 47, p. 15889-15895.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-01-12. Senast ändrad 2009-01-14.
CPL Pubid: 85032

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Don't Fret Energy Transfer Saves the Day - Fluorescence Investigations of Bioinspired Nanotechnology


First As Probe, Then As Function - Fluorescence in Bio-inspired Nanotechnology