CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The changing nature of the built environment: An economic perspective

Jan Bröchner (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management)
Economics for the Modern Built Environment, ed. L. Ruddock, Taylor&Francis, London p. 11-33. (2009)
[Kapitel]

Nyckelord: economics, built environment, construction, climate, information technologyDenna post skapades 2009-01-12. Senast ändrad 2016-12-06.
CPL Pubid: 85028

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management (2005-2016)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur