CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Application of Solar FTIR Spectroscoy for Quantingfying Gas Emissions

Manne Kihlman (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Optisk fjärranalys)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2005.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2006-09-25.
CPL Pubid: 8491

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Optisk fjärranalys (2005-2010)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2005-09-29
Tid:
Lokal:

Ingår i serie

Technical report L - Department of Radio and Space Science, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden