CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Strategies for Repeated Games with Subsystem Takeovers Implantable by Deterministic and Self-Stabilizing Automata

Shlomi Dolev ; Elad Michael Schiller (Institutionen för data- och informationsteknik, Nätverk och system, Datakommunikation och distribuerade system (Chalmers)) ; Paul G. Spirakis ; Philippas Tsigas (Institutionen för data- och informationsteknik, Nätverk och system, Datakommunikation och distribuerade system (Chalmers))
TR-2008:11 : Chalmers University of Technology, 2008.
[Rapport]


Denna post skapades 2009-01-10. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 84870