CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Self-stabilization from theory to practice

Olga Brukman ; Shlomi Dolev ; Yinnon Haviv ; Limor Lahiani ; Ronen Kat ; Elad Michael Schiller (Institutionen för data- och informationsteknik, Nätverk och system, Datakommunikation och distribuerade system (Chalmers)) ; Nir Tzachar ; Reuven Yagel
Bulletin of the EATCS (0252–9742). Vol. 94 (2008), February 2007, p. 130-150.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-01-10. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 84856