CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Interacting urns processes: for clustering of large-scale networks of tiny artifacts

Pierre Leone ; Elad Michael Schiller (Institutionen för data- och informationsteknik, Nätverk och system, Datakommunikation och distribuerade system (Chalmers))
Proceedings of the 2008 ACM Symposium on Applied Computing (SAC), Fortaleza, Ceara, Brazil, March 16-20, 2008. ACM 2008 p. 2046-2051. (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-01-10. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 84854