CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Relocation Adaptive and Stable MAC Algorithm for Large-Scale and Highly Mobile Ad Hoc Networks

Pierre Leone ; Marina Papatriantafilou (Institutionen för data- och informationsteknik, Nätverk och system, Datakommunikation och distribuerade system (Chalmers)) ; Elad Michael Schiller (Institutionen för data- och informationsteknik, Nätverk och system, Datakommunikation och distribuerade system (Chalmers))
TR-2008:23 : Department of Computer Science, and Engineering, Chalmers University of Technology (Sweden), 2008.
[Rapport]


Denna post skapades 2009-01-10. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 84851