CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Abstract Interpretation Plugins for Type Systems

Tobias Gedell (Institutionen för data- och informationsteknik, Programvaruteknik (Chalmers)) ; Daniel Hedin (Institutionen för data- och informationsteknik, Programvaruteknik (Chalmers))
Algebraic Methodology and Software Technology, 12th International Conference, AMAST 2008, Urbana, IL, USA, July 28-31, 2008, Proceedings Vol. LNCS 5140 (2008), p. 184-198.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-01-09.
CPL Pubid: 84824

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Programvaruteknik (Chalmers) (2008-2010)

Ämnesområden

Datalogi
Programvaruteknik

Chalmers infrastruktur