CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Just Forget it - The Semantics and Enforcement of Information Erasure

Sebastian Hunt ; David Sands (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers))
Programming Languages and Systems. 17th European Symposium on Programming, ESOP 2008. Springer LNCS. Vol. 4960 (2008), p. 239--253.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-01-09. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 84816

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)