CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the modeling of grain size dependent behavior of polycrystals

Magnus Ekh (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Mikkel Grymer (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Kenneth Runesson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
IUTAM Symposium Multi-Scale Plasticity of Crystalline Materials p. 69-70. (2007)
[Konferensbidrag, poster]


Denna post skapades 2009-01-09. Senast ändrad 2015-06-12.
CPL Pubid: 84778

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Ämnesområden

Teknisk mekanik
Materialteknik

Chalmers infrastruktur