CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the treatment of convective terms in coupled hydro-mechanics for porous media subject to dynamic loading

Bernd Lenhof (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Per Kettil (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Kenneth Runesson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Nils-Erik Wiberg (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
III European Conference on Computational Mechanics (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-01-09. Senast ändrad 2015-06-12.
CPL Pubid: 84771

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Annan samhällsbyggnadsteknik
Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur