CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Gradient crystal plasticity as part of the computational modelling of polycrystals

Magnus Ekh (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Mikkel Grymer (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Kenneth Runesson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Thomas Svedberg (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
International Journal for Numerical Methods in Engineering (1097-0207). Vol. 72 (2007), 2, p. 197-220.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-01-09. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 84768

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik
Materialteknik

Chalmers infrastruktur