CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Towards computational modeling of grain size dependence in microstructure models of polycrystals

Swantje Bargmann (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Magnus Ekh (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Kenneth Runesson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Bob Svendsen
21st Nordic Seminar on Computational Mechanics p. 250-252. (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-01-09. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 84764

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur