CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Thinking, Doing, Writing, Researching – The Brussels experiments in forms and processes of knowledge

Fredrik Nilsson (Institutionen för arkitektur) ; Halina Dunin-Woyseth
Reflections +3 (2006)
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-01-09. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 84739

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur