CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Innovativt bostadsbyggande? Om några tendenser i europeisk bostadsarkitektur

Fredrik Nilsson (Institutionen för arkitektur)
Bostadens rum (2007)
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-01-09. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 84730

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur