CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Constellation diagram measurements of induced phase noise in a regenerating parametric amplifier

Mats Sköld (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Magnus Karlsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Shoichiro Oda ; Henrik Sunnerud (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Peter Andrekson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
Optical Fiber Communication Conference 2008 p. OML4. (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-01-09. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 84691

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Fotonik

Chalmers infrastruktur