CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

QPSK Transmitter Based on Optical Amplitude Modulation of Electrically Generated QPSK Signal

Bengt-Erik Olsson ; Mats Sköld (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
Asia Optical Fiber Communication and Optoelectronic Conference (AOE) 2008 p. SaA3. (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-01-09.
CPL Pubid: 84681

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Fotonik

Chalmers infrastruktur