CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

All-optical phase-sensitive waveform sampling at 40 GSymbol/s

Mathias Westlund (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Mats Sköld (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Peter Andrekson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
Optical Fiber Communcation Conference 2008 p. PDP12. (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-01-09. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 84670

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Fotonik

Chalmers infrastruktur