CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Luminescent Dipyridophenazine-Ruthenium Probes for Liposome Membranes

Frida Svensson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; Minna Li (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; Bengt Nordén (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; Per Lincoln (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi)
J. Phys. Chem. B Vol. 112 (2008), 35, p. 10969–10975.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-01-09.
CPL Pubid: 84658

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi (2005-2014)

Ämnesområden

Fysikalisk kemi
Biofysikalisk kemi
Spektroskopi

Chalmers infrastruktur