CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Stability for Rayleigh-Benard convective solutions of the Boltzmann equation

Leif Arkeryd (Institutionen för matematiska vetenskaper) ; R. Esposito ; R. Marra ; A. Nouri
(2008)
[Preprint]

Nyckelord: Boltzmann equation, Benard problem, stabilityDenna post skapades 2009-01-09.
CPL Pubid: 84427

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Tillämpad matematik

Chalmers infrastruktur