CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Some notes on practice-based architectural design research: Four ‘arrows’ of knowledge

Fredrik Nilsson (Institutionen för arkitektur) ; Halina Dunin-Woyseth
Reflections +7 (1784-7052). (2008)
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-01-09. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 84415

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Arkitekturteknik

Chalmers infrastruktur