CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ligand-specific temperature-dependent shifts in EC50 values for the GABA(A) receptor

Maria Millingen (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; Helen Bridle (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; Aldo Jesorka (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; Per Lincoln (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; Owe Orwar (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi)
Analytical Chemistry (0003-2700). Vol. 80 (2008), 1, p. 340-343.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-01-08. Senast ändrad 2009-01-14.
CPL Pubid: 84345

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi (2005-2014)

Ämnesområden

Fysikalisk kemi

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Studies of ligand- and temperature-gated ion channels using microfluidic methods