CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Millimeter-wave Emission during the 2003 Low Excitation Phase of n Carinae

Z. Abraham ; D. Falceta-Goncalves ; T.P. Dominici ; Lars-Åke Nyman (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi) ; P. Durouchoux ; F. McAuliffe ; A. Caproni ; V. Jatenco-Pereira
Astronomy & Astrophysics Vol. 437 (2005), p. 977-981.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2011-10-17.
CPL Pubid: 8430

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi (2005-2010)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur