CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Kinetic Monte Carlo modeling of precipitation processes in binary alloys

Mattias Slabanja (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2005. - 27 s. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2009-01-08. Senast ändrad 2014-01-17.
CPL Pubid: 84264

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori (1900-2015)

Ämnesområden

Den kondenserade materiens fysik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Applied physics report - [Department of Applied Physics, Chalmers University of Technology and University of Göteborg] 04:40