CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Molecular Dynamics Simulations of Poly(propylene oxide)

Erik Wensink (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori)
2006.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2009-01-08.
CPL Pubid: 84253

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori (1900-2015)

Ämnesområden

Den kondenserade materiens fysik

Chalmers infrastruktur