CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Theoretical study of electron confinement in Cu corrals on a Cu(111) surface

S. Diaz-Tendero ; Fredrik E. Olsson (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; A. G. Borisov
Phys. Rev. B Vol. 77 (2008), p. 205403.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-01-08.
CPL Pubid: 84240

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori (1900-2015)

Ämnesområden

Den kondenserade materiens fysik

Chalmers infrastruktur