CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Electron propagation along Cu nanowires supported on a Cu(111) surface

S. Diaz-Tendero ; Stefan Fölsch ; Fredrik E. Olsson (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; A. G. Borisov ; J. P. Gauyacq
Nano Letters (1530-6984). Vol. 8 (2008), 9, p. 2712-2717.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-01-08. Senast ändrad 2010-10-05.
CPL Pubid: 84230

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori (1900-2015)

Ämnesområden

Den kondenserade materiens fysik

Chalmers infrastruktur