CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Downscaling optical biosensing system

Karin Hedsten (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Alexandre Dmitriev (Institutionen för teknisk fysik, Bionanofotonik) ; Peter Enoksson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Duncan S. Sutherland ; Peter Modh (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Jörgen Bengtsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
XXII Eurosensors, Dresden, Tyskland, 7100 september 2008, s. 205 p. 205. (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-01-08. Senast ändrad 2015-07-28.
CPL Pubid: 84204

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem (2007-2015)
Institutionen för teknisk fysik, Bionanofotonik (2007-2015)
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Övrig elektroteknik, elektronik och fotonik
Bioanalytisk teknik
Gerodontologi

Chalmers infrastruktur