CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Diffusion in Solids

Göran Wahnström (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori)
Handbook of Materials Modeling, Fundamental Models and Methods (Springer) (2005)
[Kapitel]


Denna post skapades 2009-01-08. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 84191

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori (1900-2015)

Ämnesområden

Den kondenserade materiens fysik

Chalmers infrastruktur