CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Morphology of WC grains in WC-Co alloys

S Lay ; C.H. Allibert ; Mikael Christensen ; Göran Wahnström (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori ; Institutionen för fysik (GU))
Materials Science and Engineering A Vol. 486 (2008), p. 253.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-01-08. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 84187

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori (1900-2015)
Institutionen för fysik (GU) (GU)

Ämnesområden

Den kondenserade materiens fysik

Chalmers infrastruktur