CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Prevention of Erosion of Fresh Grout in Hard Rock

Magnus Axelsson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2009. ISBN: 978-91-7385-234-0.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2009-01-08. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 84178

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2009-02-06
Tid: 10:00
Lokal: Sal VF, Sven Hultins gata 6, Chalmers tekniska högskola
Opponent: Dr Lars-Olof Dahlström, Adjungerad Professor Luleå Tekniska Universitet

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 2915