CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Tracks and wheels for higher speeds and axle loads on Swedish railways

Johan Sandström (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
15th Nordic Seminar on Railway Technology, Hook Sweden May 2008 (2008)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2009-01-08.
CPL Pubid: 84170

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur