CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Geometric Construction of AdS Twistors

Martin Cederwall (Institutionen för teoretisk fysik och mekanik, Matematisk fysik)
Phys. Lett. B Vol. 483 (2000), p. 257.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 8417

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teoretisk fysik och mekanik, Matematisk fysik (1900-2005)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur